Pogoji uporabe

1. Uvod

To spletno mesto upravlja Grand Hotel Vianden. Izrazi "mi," "nas" in "naš" se nanašajo na Grand Hotel Vianden. Uporaba naše spletne strani je predmet naslednjih pogojev in določil uporabe, ki se lahko občasno spremenijo (»Pogoji«). Te Pogoji je treba skupaj z branjem vseh pogojev, določil ali izjav, navedenih na straneh naše spletne strani. Pogoje pozorno preberite. Pogoji veljajo za vse uporabnike naše spletne strani, vključno, vendar ne omejeno na brskalnike, stranke, trgovce, prodajalce in/ali prispevalce vsebin. Če dostopate do te spletne strani in jo uporabljate, sprejemate in se strinjate s temi pogoji in našim pravilnikom o zasebnosti. Če se ne strinjate s pogoji ali našim pravilnikom o zasebnosti, niste pooblaščeni za dostop do naše spletne strani, uporabo katere koli od storitev naše spletne strani ali oddajo naročila na naši spletni strani.

2. Uporaba naše spletne strani

Strinjate se, da boste uporabljali našo spletno stran za zakonite namene in ne za noben nezakonit ali neavtoriziran namen, vključno, vendar ne omejeno na kršenje katerega koli zakona o intelektualni lastnini ali zasebnosti. S strinjanjem s Pogoji izjavljate in jamčite, da ste vsaj polnoletni v vaši državi ali provinci prebivališča in ste zakonito sposobni skleniti zavezujočo pogodbo.

Strinjate se, da ne boste uporabljali naše spletne strani za izvajanje dejavnosti, ki bi predstavljale civilno ali kazensko dejanje ali kršitev zakona. Strinjate se, da ne boste poskušali motiti mreže naše spletne strani ali varnostnih funkcij ali pridobiti neavtoriziranega dostopa do naših sistemov.

Strinjate se, da nam boste zagotovili natančne osebne podatke, kot so vaš e-poštni naslov, naslov za pošiljanje in druge kontaktne podatke, da bomo lahko zaključili vaše naročilo ali vas kontaktirali po potrebi. Strinjate se, da boste svoj račun in informacije hitro posodobili. Pooblaščate nas, da zbiramo in uporabljamo te informacije za stik z vami v skladu s Pravilnikom o zasebnosti.

3. Splošni Pogoji

Pridržujemo si pravico, da zavrnemo storitve komur koli, kadar koli in iz kakršnega koli razloga. Pridržujemo si pravico, da naredimo kakršne koli spremembe na spletni strani, vključno s prekinitvijo, spremembo, začasno prekinitvijo ali ustavitvijo katerega koli vidika spletne strani kadar koli, brez obvestila. Lahko uvedemo dodatna pravila ali omejitve za uporabo naše spletne strani. Strinjate se, da boste redno pregledovali Pogoje in nadaljnji dostop ali uporaba naše spletne strani pomeni, da se strinjate s kakršnimi koli spremembami.

Strinjate se, da vam ne bomo odgovorni in ne bomo odgovarjali tretjim osebam za kakršno koli spremembo, prekinitev ali ustavitev naše spletne strani ali za kakršno koli storitev, vsebino, funkcijo ali izdelek, ki se ponuja prek naše spletne strani.

4. Izdelki ali Storitve

Vsi nakupi prek naše spletne strani so odvisni od razpoložljivosti izdelkov. Po lastni presoji lahko omejimo ali prekličemo količine, ponujene na naši spletni strani ali omejimo prodajo naših izdelkov ali storitev kateri koli osebi, gospodinjstvu, geografski regiji ali pristojnosti.

Cene naših izdelkov so lahko spremenjene brez obvestila. Razen če ni navedeno drugače, so cene, prikazane na naši spletni strani, navedene v kanadskih dolarjih.

Pridržujemo si pravico, po lastni presoji, da zavrnemo naročila, vključno, vendar ne omejeno na naročila, ki izgledajo, kot da so jih oddali distributerji ali prodajalci. Če menimo, da ste oddali napačno ali goljufivo naročilo, bomo upravičeni do preklica naročila in obvestitve ustrezne oblasti.

Ne zagotavljamo natančnosti barve ali oblikovanja izdelkov na naši spletni strani. Trudimo se, da se barva in oblikovanje naših izdelkov prikazujeta na naši spletni strani čim natančneje.

5. Povezave do spletnih strani tretjih oseb

Povezave iz ali na spletne strani zunaj naše spletne strani so namenjene zgolj za vašo priročnost. Ne pregledujemo, ne odobravamo, ne potrjujemo in ne nadzorujemo ter nismo odgovorni za nobene spletne strani, povezane iz ali na našo spletno stran, vsebino teh spletnih strani, tretje osebe, navedene na njih, ali njihove izdelke in storitve. Povezovanje na katero koli drugo spletno stran je na vaše izključno tveganje, in ne bomo odgovorni za kakršno koli škodo v povezavi s povezovanjem. Povezave do spletnih mest s prenosno programsko opremo so namenjene zgolj za vašo priročnost in ne prevzemamo odgovornosti za morebitne težave ali posledice v zvezi s prenosom programske opreme. Uporaba prenesene programske opreme ureja licenčna pogodba, če obstaja, ki jo spremlja ali je zagotovljena s programsko opremo.

6. Uporaba komentarjev, povratnih informacij in drugih prispevkov

Pričakujemo, da ste odgovorni za informacije, profile, mnenja, sporočila, komentarje in katero koli drugo vsebino (skupno imenovano "Vsebina"), ki jo objavite, razdelite ali delite na naši spletni strani ali storitvah, ki so na voljo v povezavi s našo spletno stranjo. Prav tako se strinjate, da imate polno odgovornost za Vsebino, vključno, vendar ne omejeno na, z vidika njene zakonitosti ter njenih pravic blagovne znamke, avtorskih pravic in drugih pravic intelektualne lastnine.

Strinjate se, da se lahko katera koli Vsebina, ki jo pošljete kot odgovor na zahtevo s strani nas za določeno prispevko, lahko uredi, prilagodi, spremeni, ustvari, objavi ali razdeli s strani nas. Prav tako se strinjate, da nismo dolžni vzdrževati nobene Vsebine zaupno, plačati nadomestila za nobeno Vsebino ali odgovarjati na nobeno Vsebino.

Strinjate se, da ne boste objavljali, razdeljevali ali delili nobene Vsebine na naši spletni strani, ki je zaščitena s pravicami avtorske pravice, blagovne znamke, patenta ali katero koli drugo lastninsko pravico, brez izrecnega soglasja lastnika takšne lastninske pravice. Prav tako se strinjate, da vaša Vsebina ne bo nezakonita, zlorabljajoča ali obscena in ne bo vsebovala zlonamerne programske opreme ali računalniškega virusa, ki bi lahko vplivala na delovanje naše spletne strani. Sami ste odgovorni za Vsebino, ki jo ustvarite, in njeno natančnost. Za nobeno Vsebino, ki jo objavite ali objavi katera koli tretja oseba, ne prevzemamo nobene odgovornosti in ne odgovarjamo.

Pridržujemo si pravico, da prekinemo vašo zmožnost objavljanja na naši spletni strani in odstranimo ali izbrišemo katero koli Vsebino, ki jo ocenjujemo kot sporno. S tem soglašate z odstranitvijo in/ali izbrisom ter odrekate kakršenkoli zahtevek proti nam zaradi odstranitve in/ali izbrisa vaše Vsebine.

7. Vaši osebni podatki

Oglejte si naš Pravilnik o zasebnosti, da izveste, kako zbiramo, uporabljamo in delimo vaše osebne podatke.

8. Napake in opustitve

Opomba: naša spletna stran lahko vsebuje tipografske napake ali netočnosti in morda ni popolna ali aktualna. Pridržujemo si pravico, da popravimo kakršne koli napake, netočnosti ali opustitve ter spremenimo ali posodobimo informacije kadar koli, brez predhodnega obvestila (vključno po oddaji naročila). Takšne napake, netočnosti ali opustitve se lahko nanašajo na opis izdelka, cene, promocijo in razpoložljivost, in si pridržujemo pravico do preklica ali zavrnitve naročila na podlagi napačnih informacij o ceni ali razpoložljivosti, kolikor to dopušča veljavna zakonodaja.

Ne prevzemamo obveznosti, da bi posodabljali, spreminjali ali pojasnjevali informacije na naši spletni strani, razen če to zahteva zakon.

9. Izjava o omejitvi odgovornosti

Prevzemate vso odgovornost in tveganje v zvezi z uporabo naše spletne strani, ki je na voljo "kot je" brez jamstev, predstavitev ali pogojev katere koli vrste, bodisi izrecnih bodisi implicitnih, kar zadeva informacije dostopane iz ali prek naše spletne strani, vključno, vendar ne omejeno na, vse vsebine in materiale ter funkcije in storitve, ki so na voljo na naši spletni strani, ki so na voljo brez kakršnega koli jamstva, vključno, vendar ne omejeno na jamstva glede razpoložljivosti, natančnosti, popolnosti ali uporabnosti vsebine ali informacij, neprekinjenega dostopa in jamstev glede naslova, nekršitve, prodajljivosti ali primernosti za določen namen. Ne jamčimo, da bo naša spletna stran ali njen delovanje ali vsebina in material storitev, ki so na voljo prek nje, pravočasna, varna, neprekinjena ali brez napak, da bodo napake odpravljene, ali da naše spletne strani ali strežniki, ki omogočajo našo spletno stran, ne vsebujejo virusov ali drugih škodljivih sestavin.

Uporaba naše spletne strani je izključno na vaše lastno tveganje, in prevzemate polno odgovornost za vse stroške, povezane z uporabo naše spletne strani. Ne bomo odgovorni za nobeno vrsto škode, povezane z uporabo naše spletne strani.

Ne v nobenem primeru ne bomo mi, naše povezane družbe, naši ali njihovi vsebinski ali storitveni ponudniki, ali kateri koli naši ali njihovi direktorji, uradniki, agenti, izvajalci, dobavitelji ali zaposleni odgovorni do vas za kakršno koli neposredno, posredno, posebno, naključno, posledično, vzorčno ali kaznovalno škodo, izgube ali vzroke za ukrepanje ali izgubljeni prihodek, izgubo dobička, izgubo posla ali prodaje, ali katero koli drugo vrsto škode, ne glede na to, ali temelji na pogodbi ali protipravnem dejanju (vključno z malomarnostjo), strogi odgovornosti ali kako drugače, ki izhajajo iz vaše uporabe, nesposobnosti uporabe ali izvajanja naše spletne strani ali vsebine ali materiala ali funkcionalnosti prek naše spletne strani, tudi če smo bili obveščeni o možnosti takšne škode.

Nekatera pristojnosti ne dovoljujejo omejitve odgovornosti ali izključitve ali omejitev določenih vrst škode. V takšnih pristojnostih se nekatere ali vse zgornje omejitve odgovornosti, izključitve ali omejitve ne bodo uporabljale za vas in naša odgovornost bo omejena do največjega dovoljenega obsega v skladu z zakonom.

10. Izločitev odgovornosti

Strinjate se, da nas boste branili in nasprotno odvezali odgovornosti, in da nas in naše povezane družbe, ter naše in njihove direktorje, uradnike, agente, izvajalce in zaposlene odvezujete odgovornosti za izgube, odgovornosti, zahtevke, stroške (vključno s pravnimi stroški) na kakršen koli način izvirajoče iz, povezane z ali v povezavi z vašo uporabo naše spletne strani, kršitvijo Pogojev ali objavo ali prenosom gradiv na ali prek spletne strani s strani vas, vključno, vendar ne omejeno na, trditve tretjih oseb, da kateri koli podatki ali gradiva, ki jih zagotovite, kršijo kakršne koli pravice tretjih oseb.

11. Celotna pogodba

Pogoji in vsi dokumenti, na katere se izrecno sklicujejo, predstavljajo celotno pogodbo med vami in nami v zvezi z vsebino pogojev in prekličejo vsako predhodno sporazumno ureditev ali dogovor med vami in nami, bodisi ustno ali pisno. Tako vi kot mi priznavamo, da ob sklenitvi teh pogojev ne glede na to, ali ste se ali nismo zanesli na kakršno koli izjavo, obveznost ali obljubo, ki jo je podala druga stran ali se implicitno sklicovala na karkoli, kar je bilo rečeno ali napisano med vami in nami pred sklenitvijo takšnih pogojev, razen kot je izrecno navedeno v teh pogojih.

12. Odstop

Naša neizvajanje ali uveljavljanje katere koli pravice ali določbe iz pogojev ne bo predstavljalo odstopa od te pravice ali določbe. Odstop s strani nas od katerega koli prekrška ne bo predstavljal odstopa od morebitnega nadaljnjega prekrška. Noben odstop s strani nas ni učinkovit, razen če vam je to sporočeno v pisni obliki.

13. Naslovi

Vsi naslovi in naslovi v teh pogojih so zgolj za vašo priročnost.

14. Ločljivost

Če katere od določb teh pogojev določena pristojna oblast razglasi za neveljavne, nezakonite ali neizvršljive, bo takšna določba v tej meri izločena iz preostalih pogojev, ki bodo še naprej veljavni in izvršljivi v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon.

15. Veljavno pravo

Vse spore, ki izvirajo iz ali se nanašajo na pogoje, Pravilnik o zasebnosti, uporabo naše spletne strani ali naše izdelke ali storitve, ponujene na naši spletni strani, bodo reševane v skladu z zakonom, ne glede na njegova pravila o koliziji zakonov. Vsak spor, postopek ali postopki, ki se nanašajo na pogoje ali na vaš dostop do ali uporabo naše spletne strani, morajo biti vloženi pred sodiščem, in nepreklicno soglašate z izključno pristojnostjo in krajevnim sodiščem takih sodišč.

16. Vprašanja ali pomisleki

Vsa vprašanja, komentarje in povratne informacije nam prosimo pošljite na naslov [email protected].

Hvala, ker ste pregledali naše Pogoje uporabe. Vabimo vas, da jih preberete pozorno in nas kontaktirate, če imate kakršna koli vprašanja ali pomisleke.